Wayfinding, produkt- og emballagedesign bl.a. sammen med:© / 2021